Eiendom

Liten pakke

 • Logodesign
 • Dronevideo/ foto
 • Prospekt – inntil 24 sider
 • 3D tegning av prosjektet
 • Annonsemateriell inkl video
 • Finn-annonser

Stor pakke

 • Logodesign
 • Dronevideo/ foto
 • Prospekt – inntil 100 sider
 • 3D tegning og video
 • Annonsemateriell inkl video
 • Banner 3×2 meter
 • Byggeskilt 3×2 meter
 • PowerPointpresentasjon til investorer
 • Nettside for prosjektet
 • Finn-annonser